Mašni nameni

12. NML
19. junij

 

 
 

 
 

 
 

 

 

p. Vili 7.30 po namenu
p. Niko 10.00 za + Vero Šenk
p. Bogdan 18.00 za + Ano Gulin - 30. dan
     
     
     
PONEDELJEK

20. junij

 

 
 

 

 

 

p. Bogdan 7.00 v zahvalo in priprošnjo MB
p. Niko 19.00 za + Smrdelj
p. Vili - za mir v Ukrajini
     
     
TOREK

21. junij
 

 

 

 
 

 
 

 

p. Niko 7.00 za ++ iz družin Ličen, Keber in Krpan
p. Niko 19.00 za zdravje
p. Vili -  
     
     
SREDA

22. junij
 

 

 

 

 
 

 

 

p. Bogdan 7.00 za + starše Alojza in Slavico Marušič
p. Niko 19.00 za + Jožeta Brataševec
p. Vili -  
     
     
ČETRTEK
23. junij

 

 

 

 
 

 

p. Bogdan 7.00 za + Klučar in Žnidaršič
p. Niko 19.00 za + Zofijo Beltram
p. Vili -  
     
     
SRCE

JEZUSOVO

24. junij

 

 

 

 

 

 

p. Niko 7.00 v dober namen
p. Sv. Gora 19.00 za + iz družine Gorjan
p. Niko DUNG za zdravje
     
     
SOBOTA

25. junij
 

 
 

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 v zahvalo
p. Niko 19.00 za + Aleša Bonuttija
p. Bogdan -  
     
     
13. NML

26. junij

 
 

 

 
 

 

p. Niko 7.30 za zdravje
p. Vili 10.00 za + Jožefa Kretiča
p. Bogdan 18.00 za + Jožefa  in Karolino Mlečnik