Mašni nameni

6. VELIKONOČ.

NEDELJA

9. maj

 
 

 
 

 
 

 

 

p. Bogdan 7.30 za + Jožeta Vončina
p. Niko 10.00 za + Smerdel - PO SPLETU
p. Vili 18.00 za + škofa Metoda Piriha
     
     
     
PONEDELJEK

10. maj

 
 

 

 

 

p. Vili 7.00 za župnijo
p. Niko 19.00 za + Edija Sosiča - obl.
p. Bogdan - po namenu 7922
     
     
TOREK
11. maj

 

 
 

 
 

 

p. Vili 7.00 v dober namen
p. Bogdan 19.00 za + Ado Ličen
p. Niko - po namenu 7923
     
     
SREDA

12. maj
 

 

 

 
 

 

 

p. Bogdan 7.00 v zahvalo in prošnjo za srečno vožnjo
p. Vili 19.00 za edinost Cerkve in trdnost v veri
p. Niko - po namenu 7924
     
     
GOSPODOV

VNEBOHOD

13. maj

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 po namenu 7925
p. Bogdan 10.00 za + Zdravka Štrancarja
p. Niko 19.00 za srečno zadnjo uro
     
     
PETEK

14. maj

 

 

 

 

 

p. Vili 7.00 za Božje usmiljenje
p. Bogdan 19.00 za + Ličen
p. Niko DUNG po namenu 7926
     
     
SOBOTA

15. maj
 

 
 

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 za mir in zdravje v družini
p. Niko 19.00 za Božje varstvo
p. Bogdan - po namenu 7927
     
     
7. VELIKONOČNA

NEDELJA

16. maj

 

 
 

 

 
 

 

p. Niko 7.30 za župnijo
p. Bogdan 10.00 za + Ljudmilo Pertout - PO SPLETU
p. Vili 18.00 za + Zofko Peternel
Sv. Gora 11.30 PRVO OBHAJILO