Mašni nameni

25. NML -

Slomškova

24. september

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

p. Niko 7.30 za + iz družine Lukežič
p. Boštjan 10.00 za + Marijo Tronkar
p. Vili 18.00 za + Sebastjana Vodopivca
     
     
     
PONEDELJEK

25. september

 

 
 

 

 

 

p. Vili 7.00 za župnijo
p. Boštjan 19.00 v zahvalo za 25 let poroke
p. Niko - po namenu 8460
 

 

   
     
TOREK
26. september
 

 

 

 
 

 
 

 

p. Boštjan 7.00 za + Sonjo Podgornik - 7. dan
p. Vili 19.00 za + mamo Mafaldo Križnič
p. Niko - po namenu 8461
     
     
SREDA

27. september

 
 

 

 

 

 
 

 

 

p. Niko 7.00 v čast MB za blagoslov v družini
p. Boštjan 19.00 za mir - FSR
p. Vili - po namenu 8462
     
     
ČETRTEK
28. september

 

 

 

 
 

 

p. Boštjan 7.00 za + Emo Sivec
p. Niko 19.00 za + Ivana Markiča - 30. dan
p. Vili - po namenu 8463
     
     
PETEK
29. september

 

 

 

 

 

 

 

p. Niko 7.00 za + + Ivana in Jožefo Melan
p. Vili 19.00 za birmanko
p. Niko DUNG po namenu 8464
     
     
SOBOTA
30. september
 

 
 

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 po osebnem namenu
p. Niko 19.00 za + Ano Jenko in rodbino
p. Boštjan - po namenu 8465
     
     
26. NML -

Frančiškova

1. oktober

CELODNEVNO

ČEŠČENJE

 

 

 
 

 

p. Vili 7.30 za + Stanka in Vero Šatej
p. Niko 10.00 za + Stanka Pahorja
p. Boštjan 18.00 za + Jerončič in Velišček