Mašni nameni

1. ADVENTNA

NEDELJA

29. november
 

 
 

 
 

 

 

p. Vili 7.30 za + Ivana Kogoja
p. Niko 10.00 za + Ivana in Jožeta Kodeleta - PO SPLETU
p. Bogdan - za župnijo
     
     
     
PONEDELJEK

30. november
 

 

 

 

p. Vili 7.00 za + družino Andreja Mašera
p. Niko 19.00 po namenu iz novembrskih pisem
p. Bogdan - za + Ado Ličen - GM1
     
     
TOREK
1. december

 
 

 

p. Vili 7.00 GM2
p. Niko 19.00 za + Francko in Rudija Badaliča
p. Bogdan - za zdravstvene delavce
     
     
SREDA

2. december

 

 
 

 

 

p. Vili 7.00 GM3
p. Niko 19.00 za zdravje
p. Bogdan - po namenu 7873
     
     
ČETRTEK

3. december
 

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 GM4
p. Niko 19.00 za + Marijo Valič
p. Bogdan - po namenu 7874
     
     
PETEK

4. december

 

 

 

 

p. Vili 7.00 GM5
p. Niko 19.00 za + Štefanijo in Mirka Piriha
p. Bogdan - za župnijo
     
     
SOBOTA

5. december

 
 

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 za dobrotnike in samostansko družino
p. Niko 19.00 za ++ Bavcon in Kuštrin
p. Bogdan - GM6
     
     
2. ADVENTNA

NEDELJA

6. decemberž

sv. Miklavž
 

 

 
 

 

p. Vili 7.30 za + Francko Lukančič in Marjeto Pastor
p. Niko 10.00 GM7 - PO SPLETU
p. Bogdan - za + Janka Štefančiča - obl.