Karitas

V župniji je organizirano delovanje župnijske Karitas. Delujemo na prostovoljni bazi. Deset je rednih prostovoljcev, mnogo pa je takih, ki pomagajo ob izvedbi večjih akcij in prireditev.

 

Pomoč posameznikom in družinam je organizirana v okviru Goriške območne Karitas. Za osebni pogovor se lahko oglasite vsak ponedeljek od 16. do 18. ure v prostorih Območne Karitas Nova Gorica.

Karitas poleg pogovora nudi materialno pomoč v hrani, oblačilih in tudi pri plačilu položnic najbolj ogroženim. S tem namenom tudi organiziramo postno nabirko za potrebe Karitas.

Pozornost namenjamo številčnejšim družinam v župniji, zlasti od začetku šolskega leta.

 

Posebno skrb namenjamo starejšim v naši župniji. Poleg rednih in občasnih prevozov k sveti maši organiziramo vsako leto srečanje starejših. Po sveti maši, pri kateri lahko prejmejo tudi bolniško maziljenje, se zberejo v samostanski dvorani na družabnem srečanju.

Dvakrat letno, v adventu in pred Veliko nočjo, obiščemo onemogle in ostarele na domu.

Redno je organizirano romanje na Srečanje bolnikov in invalidov na Brezje v mesecu juniju. Takrat se nam pridružijo romarji z vse Goriške.

 

V domu upokojencev Nova Gorica pomagamo pri organizaciji in izvedbi svete maše tako ob velikih praznikih (velika noč, božič, Marijino vnebovzetje) kot tudi pri rednih tedenskih mašah.

Pred veliko nočjo, ob Miklavžu in pred božičem obiščemo in voščimo vsem varovancem Doma.

 

Sodelavci Karitas sodelujemo pri akcijah in rednem delu Goriške območne Karitas, sprejemanju in izdajanju oblačil v skladišču v Solkanu, delitvi hrane, osebnih pogovorih, raznih srečanjih in seminarjih, izvedbi koncerta Goriška dlan, ....

Veseli bomo vsakogar, ki se nam želi pridružiti.