FRANČIŠKOVA DRUŽINA

Sv. Frančišek Asiški (1182-1226) je ustanovil po navdihnjenju Svetega Duha tri redove: prvi red (minoriti, frančiškani, kapucini), drugi red (klarise - po sv. Klari Asiški) in tretji red (za kristjane v svetu). Zato se je Frančiškov svetni red (FSR) dolga stoletja imenoval "Tretji red sv. Frančiška", njegovi pripadniki pa "tretjeredniki". Danes jih imenujemo tudi ''Frančiškova družina.''

SMISEL IN NAMEN

 

- Sestre in bratje živijo evangelij po zgledu sv. Frančiška ter si močno prizadevajo, da bi svoje življenje posvetili s pristno duhovnostjo.

- Z življenjem po evangeliju postanejo sestre in bratje FSR sodelavci Cerkve v njenem življenju in poslanstvu, pomagajo širiti evangelij (nova evangelizacija) in ponižno služijo Cerkvi na vseh področjih cerkvenega občestva.

- Pripravljeni so za vsako dobro delo, zlasti pa za tista dobra dela, s katerimi morejo pomagati bolj potrebnim in revnim (karitas).

- Prizadevajo si za mir in pravičnost v svetu, gojijo ekumenizem, ohranjajo čisto in lepo naravo ter človeško okolje.

- V življenju in poklicnem delu želijo biti vzorni v svojem družinskem življenju, čisti in pošteni v vsakdanjih odnosih z ljudmi, odgovorni in zavzeti v svojih družbenih dolžnostih.

 

KAKO POSTANEŠ ČLAN FSR?

 

- Če si naklonjen sv. Frančišku in njegovim idealom ali pa te privlači njegova karizma ...

- Prijaviti se je treba (napisati prošnjo) krajevnemu bratstvu. Tako postaneš kandidat. Kandidatura traja najmanj 6 mesecev.

- Krajevno bratstvo sprejme kandidate s posebnim obredom v leto oblikovanja, v enoletni noviciat.

- Po končanem noviciatu izreče vsak novinec pred bratstvom svoj sklep ali obljubo živeti evangeljsko življenje po Vodilu FSR.

V času uvajanja in noviciata imajo kandidati reden pouk in duhovne obnove. Le tako resnično spoznajo ta način življenja, duhovnost in lik sv. Frančiška in sv. Klare, življenje Cerkve ...

Krajevno bratstvo živi in izraža svojo bratsko povezanost na mesečnih srečanjih in drugih sestankih, katerih namen je služiti sestram in bratom ter samemu FSR.

Za druge informacije se je treba obrniti na duhovnega asistenta ali kakega duhovnika; na kako sestro ali brata FSR, zlasti na tiste, ki so v vodstvu krajevnega bratstva.

Če želiš postati del Frančiškove družine se pridruži skupini v naši župniji, ki se zbira vsako drugo nedeljo v mesecu ob 16.00 in jo vodi p. Tomaž. Več o Frančiškovi družini v Sloveniji si lahko preberete na tej strani http://www.ofs.si/