ŽUPNIJSKI MEŠANI PEVSKI ZBOR KAPELA - NOVA GORICA

Župnijski pevski zbor deluje v župniji Nova Gorica - Kapela že zelo dolgo, saj je star skoraj toliko kot župnija.  Je skupina, ki ima na Kapeli najdaljšo tradicijo. V tem času se je zamenjalo veliko  pevcev in pevovodij.  Zbor sta vodila tudi dva patra, ki tudi sedaj bivata v samostanu. To sta p. Andrej in p.Lojze.

Zbor sestavlja 24 dobrih in vestnih pevcev, in se redno srečuje na pevskih vajah ob sredah zvečer.  Zbor prepeva vsako prvo in tretjo nedeljo v mesecu  ter ob vseh župnijskih praznikih . Vodi pa ga David Čadež.


KURIKULUM

Župnijski mešani pevski zbor Kapela - Nova Gorica

Je zbor, ki deluje v župniji, ki se je nekoč imenovala Župnija Marijinega oznanjenja na Kostanjevici, njegov začetek pa sega v daljno leto 1947, ko se je na Kostanjevici začela krepiti pastoralna dejavnost. Pri prvi velikonočni procesiji na Kostanjevici na velikonočno jutro, 6.4. 1947, je poleg pevcev, sodelovala tudi godba na pihala iz Šempasa. Prvi organist, ki je že od leta 1946 spremljal petje na orglah in spodbujal ljudi k učenju in petju slovenskih cerkvenih pesmi, je bil Edvard Turk. Za njim je sestra Ljudmila Šmon v adventu 1947 pripravila za božično slavje nekaj čez trideset pevk in samo dva pevca, kar pravzaprav pomeni rojstvo zborovskega petja v župniji. Pri prvi birmi l. 1950 je zbor prepeval od 8. do 13. ure, saj je bilo birmano 714 otrok. Zbor je že od začetka spremljal liturgične obrede vsako nedeljo in za vse cerkvene praznike, v zadnjih letih pa poje pri dveh nedeljskih mašah na mesec in ob praznikih.

 Ob 300.obletnico cerkve na Kostanjevici, leta 1950, je g.Vinko Vodopivec, ki je veliko sodeloval s frančiškani na Kostanjevici in prinašal nove pesmi, uglasbil besedilo pesmi dr.Jožeta Lavrenčiča O Marija pomočnica, ki jo je pevski zbor sprejel za svojo »kapelsko himno«.

Za prvima organistoma, ki so skrbeli, da so bile vse nedeljske maše »orglane«in tedaj vadili in tudi vodili zbor, so se zvrstili še Kazimir in Anton Nanut, Slavko Velikonja, fr. Peter Žgur, Lojze Gruden (do l. 1953). Na priporočilo g. Vinka Vodopivca je orglala tudi Rozika Hvalič, Dušan in Drago Klemenčič (do 1956), za njima Avgust Ipavec (do 1958), nato pa do leta 1961 Cveto Bajc. Več kot 50 let, od leta 1961 do 2013 je na naših orglah muzicirala priznana organistka Terezika Paljk.

Ko je leta 1962 postal župnik  p.Andrej Vovk, je kmalu prevzel vlogo zborovodje. Zbor se je številčno okrepil, spremenil in povečal pa se je tudi repertoar pesmi predvsem zaradi liturgične prenove in prehoda na slovensko bogoslužje.

V letu 1971 je mesto župnika in pevovodje  prevzel p. Lojze Kos. Poskrbel je tudi za delovanje in rast otroškega in dekliškega zbora iz katerega se je napajal mešani zbor. Zbor je postopoma začel sodelovati na glasbenih srečanjih izven župnije (božičnica na Mirenskem gradu), večkrat je sodeloval pri mašah v okviru romanj po Sloveniji, zapel pa je tudi med Slovenci v Italiji in na Hrvaškem.

Zbor je nadaljeval svojo rast tudi pod vodstvom Petra Piriha, ki je vodenje zbora prevzel leta 1986 (vmes tri leta Ivan Mignozzi) in ga vodil do leta 2007. V tem času se je zbor  poleg rednega prepevanja  na domačem koru  intenzivno vključeval v različne župnijske in medžupnijske projekte: videokaseta o Sveti Gori, sodelovanje na festivalu cerkvenih pesmi v Cerkljah, petje pri slovesnosti ob 40.obletnici domače župnije ob spremljavi orkestra Camerata Labacensis, petje pri slovesni maši ob 50.obletnice tednika Družina na Sveti Gori, petje pri zaključni slovesnosti ob 50.obletnici smrti g.Vinka Vodopivca, izdaja zgoščenke ob 60.obletnici zbora s posnetki Marijinih pesmi, sodelovanje ob 1000 - letnici omembe Solkana, na prireditvah v čast Bogomirja Špacapana v Podgori…

Zbor so po letu 2007 vodili Bogdan Brecelj, Kristina Škibin, Bogdan Kralj in od jeseni leta 2013, David Čadež. V zadnjih dveh letih je zbor brez stalnega organista, izmenično ga spremljajo  Cilka Kavčič, Danijel Brecelj, Anže Vrabec in Marta Ličen.

 

Pripravila Marko Aucin in Mira Bastjančič

Aprila 2015