Oznanila 26.4.2015

sobota, 25 April, 2015

IZBRAN NOVI ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Izbor članov župnijskega pastoralnega sveta je potekal v nedeljo 1. in 8. marca. Oddanih je bilo 166 glasovnic, od tega 8 neveljavnih. Glasovnice je komisija preštela in pregledala. V župniji nedeljsko mašo obiskuje povprečno 450 ljudi od teh približno 50 otrok. Glasovnice so oddajali odrasli, torej je člane župnijskega pastoralnega sveta predlagalo približno 40 % rednih nedeljnikov.

Nov župnijski pastoralni svet bo štel 18 članov, 7 žensk in 11 moških. 13 članov sveta je novih, dva od njih sta bila že člana ŽPS v prejšnjih sestavah oz. v drugi župniji.

Člani po službi (predstavniki skupin ali ŽGS) so: Predstavnik gospodarskega sveta Radovan Ličen, Župnijski pevski zbor - Loredana Aucin, predstavnik mladih – Blaž Kosmač, predstavnica katehistinj – Petra Sovdat. Člana bosta tudi voditelj Karitasa in predstavnik izrednih delivcev obhajila. Karitas je trenutno brez voditelja, ko se je tej službi odpovedala ga. Ana Vončina, ki sicer še vedno opravlja redno delo, zato iščemo človeka, ki bi vodil župnijsko Karitas. Predstavnik izrednih delivcev obhajila, bo izbran ko bodo v službo uvedeni novi možje (doslej to službo v župniji opravlja g. Matija Vidrih). Izvoljenih je bilo 11 članov: Aleš Pegan, Andrej Campolunghi, Andrej Vuga, Ivana Poša, Luka Boltar, Marjan Rupnik, Matej Valič, Mirjam Gorjan, Nataša Rijavec, Sara Pegan in Tomaž Komel. S strani župnika je v ŽPS imenovan Erik Ferfolja. Na prvi seji bomo izbrali tajnika in zapisnikarja ter voditelje komisije za oznanjevanje, karitativno dejavnost in bogoslužje.

Vsem novoimenovanim članom ŽPS se zahvaljujem za pripravljenost še bolj aktivnega sodelovanja v župniji in za prevzemanje odgovornosti pri odločitvah glede vodenja župnije.

p. Tomaž Pinter

OBVESTILA

  • Danes je nedelja dobrega pastirja, ki je namenjena molitvi za nove duhovne poklice. Svet za poklice in naši bratje bogoslovci so pripravili zgibanke. Povabljeni smo k molitvi za nove duhovniške in redovniške poklice v naši škofiji in cerkvi na slovenskem. Molite za mlade, nato vzemite zgibanko in jo ponudite tistemu za kogar mislite, da bi lahko odgovoril na božji klic. Vsi smo kot občestvo odgovorni, da bomo imeli dovolj delivcev zakramentov in duhovnega življenja med nami.
  • Danes pričnemo zbirati mašne namene za mesec junij.
  • ŠMARNICE – Za otroke bodo potekale vsak dan med tednom od ponedeljka do petka ob 17.45 do 18.15 v cerkvi, kjer bomo prebrali šmarnično branje, zapeli kakšno pesem in zapeli litanije Matere Božje. Otroci, ki imajo verouk ob 17. uri bodo le tega podaljšali za 15 minut in se udeležili šmarnic in tisti, ki začnejo ob 18. uri bodo prišli 15 minut prej. Seveda povabljeni k šmarnicam vsak dan ne le na dan verouka, tako ubijemo dve muhi na en mah. Za odrasle bomo prebirali šmarnično branje med mašo.
  • Ta teden NI četrtkovega večera za odrasle.
  • ŽPS – prva seja novega sveta bo v sredo 6. 5. ob 19.45.
  • PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV bo v nedeljo 17. maja ob 10. uri. Ker en sam ne more poznati vseh zakoncev, ki so del našega župnijskega občestva ali jih na našo cerkev veže spomin na poročni dan, vabila spisana iz poročne knjige pa bi lahko povzročila marsikatero grenkobo, ste k vabljenju povabljeni vsi, ki poznate osebno zakonca, ki letos obhajata okrogli jubilej svoje poroke. Na mizici vzemite vabilo, ga dopolnite z njunimi imeni in jima ga izročite.
  • Fotografije praznovanja zakramenta sv. Birme lahko naročite pri Foto Pavšič

 

GLASBA Z VRTOV SVETEGA FRANČIŠKA

Cikelj glasbenih koncertov bo potekal v samostanski dvorani vsak torek od 5. maja do 16. junija ob 20. uri. Pričetek v torek, 5. maj 2015, ob 20. uri. Nastopil bo: 
MLADINSKI PEVSKI ZBOR EMIL KOMEL IZ GORICE
David Bandelj, dirigent in Elisabetta Cavaleri, klavir, orgle