OZNANILA

četrtek, 1 September, 2016

Objavljamo  prepis tiskanih oznanil, ki jih skupaj izdajajo goriške župnije.
 

09.04.2017

CVETNA NEDELJA – blagoslov zelenja je pred vsako mašo. Danes bo možnost za spoved tudi od 15. do 18. ure.

SPOVEDOVANJE v velikem tednu bo vsak dan med mašami, poleg tega bomo na voljo za spoved vsak dan od 9h do 12h dopoldne in popoldne od 15h do 18h. Božje odpuščanje naših grehov je zasluženje Jezusove smrti na križu.

Prvoobhajanci se namesto ponedeljkovega verouka udeležijo evharističnega slavja na veliki četrtek ob 19. uri.

VELIKO TRIDNEVJE – vsak večer se obredi začnejo ob 19. uri. Vse tri dni ste vabljeni k molitvi križevega pota ob 7.00. Na Veliki četrtek bomo po maši pred Najsvetejšim imeli molitveno uro. Na Veliki petek po obredih ste povabljeni v samostansko dvorano na ogled Gibsonovega filma o poslednjih Jezusovih urah.

Blagoslov velikonočnih jedil bo na Veliko soboto, 15. aprila: 14.00 (tudi v DUNG), 15.00 in 16.00. Med blagoslovi bo možnost za spoved.

VELIKA NOČ – JEZUSOVO VSTAJENJE bomo slavili ob 6.00 z vstajensko procesijo in slovesno mašo. Prinesite svečke. Maše bodo še ob 8.00, 10.00 in 18.00.

Vsem župljanom in obiskovalcem naše cerkve želimo doživeto obhajanje Gospodovih skrivnosti.

 

Arhiv