Mašni nameni

BINKOŠTI
31. maj

 
 

 
 

 

 

p. Marjan 7.30 za župnijo
p. Niko 10.00

Sv. Gora

v čast MB
p. Vili 18.00 za + Danila Zavadlava - 30. dan
     
     
     
PONEDELJEK

Marija, Mati

Cerkve

1. junij

 

 

 

p. Vili 7.00 po namenu družine Ličen
p. Niko 19.00 za + Jurija Komela
p. Bogdan - po namenu 7726
     
     
TOREK

2. junij

 
 

 

p. Niko 7.00 po namenu
p. Vili 19.00 za + Milico in Narcisa Oblaka
p. Bogdan - za zdravstveno osebje
     
     
SREDA

3. junij

 

 
 

 

 

p. Niko 7.00 za + Marijo Benedičič
p. Vili 19.00 za zdravje
p. Bogdan - po namenu 7734
     
     
ČETRTEK

4. junij
 

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 po namenu ge Mirjam
p. Niko 19.00 v zahvalo
p. Bogdan - po namenu 7735
     
     
PETEK

5. junij

 

 

 

 

p. Vili 7.00 za Božji blagoslov in varstvo MB
p. Niko 19.00 za + Petra Peljhana
p. Niko DUNG po namenu
p. Bogdan - po namenu 7736
     
SOBOTA

6. junij

 

 

 
 

 

p. Niko 7.00 za dobrotnike in samostansko družino
p. Vili 19.00 za + Emo Šuligoj
p. Bogdan - po namenu 7737
     
     
SVETA

TROJICA

7. junij

 

 
 

 

p. Niko 7.30 za + Komel in Cotič
p. Vili 10.00 v zahvalo in za zdravje
p. Niko 18.00 za + Tanjo Žižmond - 30. dan