Mašni nameni

NEDELJA

20. maj

BINKOŠTI

p. Vili 7:00 na čast Svetemu Duhu
p. Jernej 8:00 GM
p. Vili 10:00 za + Nevenko in Hinka Ševca
p. Niko 18:00 za + Vladimirja Piriha
p. Filip ~ za župnijo
     
PONEDELJEK

21. maj

p. Vili 7:00 na čast Svetemu Duhu za zdravje
p. Niko 19:00 po namenu
p. Filip 19:00 GM
p. Jernej ~ po namenu
     
TOREK

22. maj

p. Vili 7:00 GM
p. Jernej 19:00 v zahvalo in po namenu
p. Niko ~ po namenu M.N.
p. Filip ~ za ++ iz družine Kos
     
SREDA

23. maj

p. Vili 7:00 za + Marijo, Marjana in Marjo Mešiček
p. Niko 19:00 GM
p. Filip 19:00 za + Ivana Kobala in Ivana Baliča
p. Jernej ~ po namenu
     
ČETRTEK

24. maj

 

p. Niko 7:00 na čast Mariji Pomagaj, angelom varuhom in krstnim zavetnikom
p. Jernej 19:00 v čast Mariji
p. Vili ~ za + Zofko Fale
p. Filip 19:00 GM
     
PETEK

25. maj

p. Jernej 7:00 za + Drago in Viljema Brisko
p. Vili 19:00 za + Filipa in Dragico Aucin
p. Filip 19:00 v zahvalo in priprošnjo
p. Niko DUNG GM
     
SOBOTA

26. maj

p. Vili 7:00 GM
p. Niko 19:00 za + Stanislavo Kretič
p. Filip 19:00 za + Edvarda in Leopoldo Šinigoj
     
     
NEDELJA

27. maj

SV. TROJICA

p. Niko 7:00 v zahvalo in priprošnjo
p. Vili 8:00 za + Emila Rupnika
    <ROMANJE NA SVETO GORO>
p. Jernej 18:00 GM
p. Filip ~ FD za mir
p. Niko SVETA GORA za župnijo