Mašni nameni

5. POSTNA -

TIHA NEDELJA

29. marec
 

 
 

 

 

p. Niko   za župnijo
p. Vili   po namenu
p. Bogdan   za + Doro Novak
     
     
     
PONEDELJEK
30. marec

 

 

 

p. Niko   za zdravje v družini
p. Vili   za + Marjano Hohnec
p. Bogdan   v zahvalo
     
     
TOREK

31. marec

 
 

 

p. Vili   za + Nado Humar - 7. dan
p. Bogdan   za + Ano Hrast
p. Niko   za zdravstveno osebje
     
     
SREDA

1. april

 

 
 

 

 

p. Vili   za zdravje v samostanski družini
p. Niko   za + Hero in Pavšič
p. Bogdan   po namenu 7687
     
     
ČETRTEK

2. april

 

 

 
 

 

p. Vili   po namenu ge. Ade
p. Bogdan   za + Marjetico in Matjaža Breclja
p. Niko   po namenu 7688
     
     
PETEK

3. april

 

 

 

p. Bogdan   po namenu ge. Ade
p. Niko   za + Jurija Komela
     
p. Vili   po namenu 7689
     
SOBOTA

4. april

 

 

 
 

 

p. Niko   za dobrotnike in samostansko družino
p. Vili   za + Alojzijo Nose
p. Bogdan   po namenu 7690
     
     
6. POSTNA -

CVETNA N.
5. april

 
 

 

p. Niko        za župnijo
p. Vili   za + Marijo in Cvetka Mozetiča
p. Bogdan   za + Jolando Marijo Vent