Mašni nameni

3. VELIKONOČ.

NEDELJA

 

18. april

 
 

 
 

 
 

 

 

p. Niko 7.00 za + Rafaela Rijavca
p. Bogdan 10.00 za  + starše Rojc in Bašin - PO SPLETU
p. Vili 18.00 za + Katarino Školaris
     
     
     
PONEDELJEK

19. april

 
 

 

 

 

p. Bogdan 7.00 za župnijo
p. Niko 19.00 za + Franca in Marijo Sirk
p. Vili 19.00 za + Milko Grosar - ob pogrebu
     
     
TOREK
20. april

 

 
 

 
 

 

p. Vili 7.00 za Bratuž in Klemenc
p. Bogdan 19.00 za + iz družine Šonc
p. Niko - po namenu 7906
     
     
SREDA

21. april
 

 

 

 
 

 

 

p. Bogdan 7.00 v čast MB za zdravje hčerke
p. Vili 19.00 za zdravje
p. Niko - po namenu 7907
     
     
ČETRTEK

22. april

 

 

 
 

 

p. Niko 7.00 za + Aleša Komavca - 7. dan
p. Bogdan 19.00 za blagoslov v družini - Komar
p. Vili - po namenu 7908
     
     
PETEK

23. april

 

 

 

 

 

p. Bogdan 7.00 za + Marjana Močnika
p. Vili 19.00 za + Marjota Dornika
p. Niko DUNG po namenu 7909
     
     
SOBOTA
24. april

 
 

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 za + Tomaža Kalčiča
p. Niko 19.00 za + Franca Kodeleta
p. Bogdan - po namenu 7910
     
     
4. VELIKONOČNA

NEDELJA

Dobri Pastir

25. april

 

 
 

 

 
 

 

p. Vili 7.30 za + Radovana Lična
p. Niko 10.00 za + Cvetka Mrakiča - PO SPLETU
p. Bogdan 18.00 za + Jožeta Kuštrina