Mašni nameni

19. NML 

9. avgust
 

 
 

 
 

 

 

p. Bogdan 7.30 za župnijo
p. Bogdan 10.00 za + Izidorja Podgornika
p. Vili 18.00 za + Antona Vidmarja
 p. Niko - po namenu 7806
     
     
PONEDELJEK

10. avgust
 

 

 

 

p. Vili 7.00 za + Jožeta Sudeca
p. Bogdan 19.00 za + Katico Koršič in sorodnike
p. Niko 19.00 po namenu 7801
     
     
TOREK

11. avgust

 
 

 

p. Bogdan 7.00 v dober namen
p. Vili 19.00 za + Ivanko in Viktorja Mavriča
p. Niko - po namenu 7807
     
     
SREDA

12. avgust

 

 
 

 

 

p. Vili 7.00 za + Zefko Urbanija
p. Bogdan 19.00 v čast sv. Jožefu
p. Niko - za + Ado Ličen - 7. dan
     
     
ČETRTEK

13. avgust
 

 

 

 
 

 

p. Bogdan 7.00 prošnja za Božji mir
p. Vili 19.00 za + Maria Miklavca
p. Niko - po namenu 7808
     
     
PETEK

14. avgust

 

 

 

 

p. Vili 7.00 za + brate Sirk
p. Bogdan 19.00 za + Toneta Lebana
p. Bogdan 15.00 DUNG - v zahvalo za Božje varstvo
p. Niko - po namenu 7809
     
SOBOTA

15. avgust

MARIJINO

VNEBOVZETJE

 

 

 
 

 

p. Bogdan 7.30 za pokojne
p. Vili 10.00 za + iz družine Fučka
p. Bogdan 18.00 za + Ado De Brea
p. Niko - za župnijo
     
20. NML

16. avgust
 

 

 
 

 

p. Bogdan 7.30 za zdravje
p. Vili 10.00 za + Marjano Hohnjec
p. Bogdan 18.00 po namenu
p. Niko  - po namenu 7810