Mašni nameni

2. NML
17. januar

 

 
 

 
 

 
 

 

 

p. Bogdan 7.30 za župnijo
p. Niko 10.00 po namenu - PO SPLETU
p. Vili 18.00 za + starše Mrakič
     
     
     
PONEDELJEK

18. januar

 
 

 

 

 

p. Vili 7.00 za + Ivana Turka
p. Niko 19.00 za + Lukežič
p. Bogdan - za zdravstvene delavce
     
     
TOREK
19. januar

 

 
 

 
 

 

p. Niko 7.00 za + Franca Tavčarja, Cilko in Jožefa Rejca
p. Bogdan 19.00 za + iz družine Makovec
p. Vili - po namenu 7881
     
     
SREDA

20. januar
 

 

 

 
 

 

 

p. Vili 7.00 za + duhovnika Ivana Kralja
p. Bogdan 19.00 za + Julijo Rovan - 30. dan
p. Niko - po namenu 7882
     
     
ČETRTEK

21. januar
 

 

 

 
 

 

p. Bogdan 7.00 za + Božeglav in Besednjak
p. Niko 19.00 za + Lestan
p. Vili - po namenu 7883
     
     
PETEK
22. januar

 

 

 

 

 

p. Bogdan 7.00 po namenu 7884
p. Vili 19.00 za + sestro Agato
p. Niko - po namenu 7885
     
     
SOBOTA
23. januar

 
 

 

 

 
 

 

p. Vili 7.00 za + Bole - obl.
p. Niko 19.00 za + starše Bucik
p. Bogdan - po namenu 7886
     
     
3. NML
24. januar

 

 
 

 

 
 

 

p. Vili 7.30 za župnijo
p. Bogdan 10.00 za + Emila Rupnika - PO SPLETU
p. Niko 18.00 za + Badalič