Kristus Kralj

Nedelja, 20 November, 2016

GLASNIKI NENAVADNEGA KRALJA

 

Kristus, naš kralj, se je popolnoma daroval za nas. Bil je najbolj nenavaden kralj. Ni si podredil ljudi. Ni vladal, ampak služil. Dal je vse, kar je imel. Daroval je svojo ljubezen, svoj čas in svoje moči, ko je iskal bolne in uboge, izgubljene in osamljene. Končno je daroval svoje življenje za tiste, ki jih je ljubil. On pa ljubi vsakega človeka.

»Drama odrešenja« na Golgoti se ponavlja tudi danes. Mi in naši sodobniki imamo v srečanju s Kristusom dve možnosti: lahko ga zavrnemo, se mu posmehujemo in ga zasramujemo, lahko pa v njem vidimo »podobo nevidnega Boga« (Kol 1,15). Če storimo slednje, mu lahko zaupamo svoje rane, skrbi in grehe in usmilil se nas bo ter nam naklonil zveličanje.

Verujemo, da je Kristus Odrešenik, ki tudi danes želi ljudem darovati svoje odrešenje.

Kristus potrebuje naše roke, da bo delil ljudem svoje darove, kajti njegove roke so pribite na križ.

Potrebuje naše noge, da bodo šle naproti ljudem, njegove so pribite.

Potrebuje nas, da ljudem povemo, da imamo v njem »odrešenje, odpuščanje grehov« (Kol 1,13).

Vsi smo poklicani, da z dobrimi deli postanemo glasniki Kristusa Kralja in »odposlanci« Božje ljubezni ter z dobroto prinašamo Kristusa ljudem.

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Posmehovali so se mu tudi vojaki, ki so pristopali in mu podajali kisa

ter govorili:

»Če si ti judovski kralj, se reši!«

Bil je nad njim tudi napis,

pisan z grškimi, latinskimi

in hebrejskimi črkami:

»To je judovski kralj.«

 

(Lk 23,36–38)

 

 

Dobri Jezus,

tebe mnogi niso nikdar poznali,

mnogi pa so tvoje zapovedi

zaničevali in te zavrgli.

Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus.

Kralj bodi, ne samo vernih,

ki niso nikdar odpadli od tebe, temveč

tudi izgubljenih sinov, ki so te zapustili;

daj, da se skoraj vrnejo v Očetovo hišo,

da ne poginejo od uboštva in lakote.

Kralj bodi tistih, ki jih slepi

verska zmota ali loči razkol,

in pokliči jih nazaj v zavetje resnice

in k edinosti vere,

da bo kmalu ena čreda, en Pastir,

ki je Kralj nad kralji.

 

Kristus, Kralj vesoljstva je ime zadnje nedelje Cerkvenega leta, ki nas opozarja na minljivost in obvezo, da gradimo Božje kraljestvo na zemlji. Bogu smo hvaležni, da nam skozi Cerkveno leto kaže pomen odrešenja in naše odrešenosti.

Teden Karitas od 20. do 27. novembra 2016. Geslo tedna je: V objemu dobrote. Ves teden lahko darujete v označeno 'škatlo' v cerkvi higijenske pripomočke, hrano …

V ponedeljek, 21. novembra se otroci 2., 3., 4., in 6. razreda zberejo ob 17. uri v centru GOK na Gradnikovi 63, kjer bo veroučna ura o delu Karitas.

Sv. Cecilija – zavetnica cerkvene glasbe je v torek, 22. novembra. Pri večerni maši ob 19. uri bo sodeloval župnijski zbor. Po maši vabimo pevce, pevovodje in organiste v samostansko dvorano na zakusko in druženje. S hvaležnostjo čestitamo vsem, ki glasbene darove uresničujejo v slavo Bogu in prispevajo k lepoti bogoslužja v cerkvi.

27. novembra bo 1. adventna nedelja in nedelja Karitas. Darovi pri mašah bodo namenjeni delu Karitasa, ki pomaga najbolj šibkim in nemočnim.

Z adventno nedeljo začenjamo novo cerkveno leto. V besednem bogoslužju bodo nedeljska berila leto A, ob delavnikih pa leto I.

Pripravljamo ogled Salzburga v adventu in sicer v soboto, 10. decembra 2017. Prijave bomo začeli sprejemati naslednjo nedeljo, 4. decembra.