8.2.2015 Oznanila

Nedelja, 8 Februar, 2015

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Kaj je to? Kdo ga sestavlja? Kakšne so naloge?

Pred izbiro novih članov ŽPS se vam postavljajo ta in še mnoga druga vprašanja. In prav je tako. Naj na kratko predstavim vlogo in pomen župnijskega pastoralnega sveta kot je zapisano v njegovem statutu.

ŽPS je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. (čl. 1) Svet pomeni upravno strukturo, ki omogoča soodgovornost vseh župljanov v načrtovanju župnijskega življenja. Svet je telo, ki omogoča zbornost, ki je lastna delovanju, sicer hierarhično zasnovane Cerkve.

Župnijski pastoralni svet sestavljajo: člani, ki so v njem po službi: župnik, kaplan, zastopnik katehistov in katehistinj in gospodarskega sveta. Nadalje voditelji ali zastopniki skupin, ki delujejo v župniji. Izvoljeni člani, ki sestavljajo vsaj polovico vseh članov in zastopajo soseske, naselja ali ulice (število določi župnik glede na število prebivalcev) in imenovani člani s strani župnika.

Član ŽPS je lahko vsak, ki je dopolnil 16 let in je prejel zakramente uvajanja (čl. 9 in 10) ter je v polnem občestvu s katoliško Cerkvijo ter ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost. Člani so predlagani s strani župnijskega občestva za dobo petih let. Župnik zaprosi za potrditev izbranih članov škofa ordinarija. (čl. 11. in 12.)

Naloga ŽPS je, da obravnava vsa vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje.

Dejavnosti v župniji navadno razdelimo na tri področja skupnega življenja občestva: oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost. Zato znotraj sveta delujejo tudi tri komisije, od katerih vsaka pokriva eno področje.

Morda si posameznik zastavlja vprašanje: "S čim bi lahko jaz

pomagal pri delu ŽPS?" Odgovor ponuja apostol Peter: »Vsak z darom, ki ga je prejel od Gospoda.« (1Pt 4,10) In dodajam: s svojo pripravljenostjo zastaviti svoje spodobnosti in moči za skupno dobro župnije.

p. Tomaž

OBVESTILA

  • Danes ob 19. uri bo monodrama Ničesar ne obžalujem v izvedbi Metke Pavšič. Lepo vabljeni.
  • Danes in prihodnjo nedeljo bomo pri maši namesto pridige poslušali pastirsko pismo naših škofov za postni čas.
  • Zahvaljujem se veroučencem 5. razreda in katehistinji Nevenki za oblikovanje družinske maše.
  • V torek 10. februarja bo v našem samostanu opravil vizitacijo naš provincialni minister p. Marjan Čuden.
  • Svetovni dan bolnikov – v sredo 11. 2. obhajamo god Lurške Matere Božje. Papež Frančišek je ob tej priliki napisal poslanico z naslovom »Slepemu sem bil oko in hromemu noga« (Job 29,15). Papež se obrača na vse, ki nosijo breme bolezni in so na različne načine pridruženi trpečemu Kristusu. Dan naj zaznamuje naša pozornost do bolnikov in trpečih. Zanje bomo molili tudi pri sv. maši. 
  • Večer za zakonce – v četrtek, 12. 2. ob 19.45. Sočutje in usmiljenje v zakonu.
  • Binkoštna dvorana – se zbere k molitvi pred Najsvetejšim v petek, 13. 2. po večerni sveti maši.
  • ŽPS – zadnja seja v tem mandatu bo v torek, 17. 2. ob 19.45.
  • MINISTRANTSKO DUHOVNO-POČITNIŠKO SREČANJE od 20. do 22. 2. 2015.
  • KMALU … duhovne vaje na domačem kavču. 40 dni AKCIJE v zakonu! Postna akcija, ki pomaga h graditvi zakonskega odnosa. Akcijo pripravlja zavod Iskreni.net. Prijava in informacije na strani www.iskreni.net.

DUHOVNE VAJE V TIŠINI PO FRANČIŠKOVIH STOPINJAH

(za srednješolce in študente)

Čas tišine, umika, molitve, osebnega poglabljanja …

Vsak udeleženec ima osebnega spremljevalca, ki mu skozi pogovor pomaga, da se osredotoči k bistvenemu za nadaljnje korake v življenju.

Z vami bomo Frančiškovi bratje in sestre (p. Marjan, s. Mateja …).

V Repnjah, od četrtka 26. 2., do nedelje, 1. 3. 2015.

Prijave in informacije: manjse.sestre@rkc.si