7.6.2015 Oznanila

sobota, 6 Junij, 2015

Zahvala devetošolca

Dobri Bog!

Ob skorajšnjem koncu veroučnega in šolskega leta, se Ti devetošolci iz srca zahvaljujemo, za vse Tvoje dobrote in darove, ki si nam jih skozi vsa leta, s tvojo neizmerno in brezpogojno ljubeznijo podarjal.

Zahvaljujemo se Ti, da si nam ves ta čas stal ob strani, nas vodil in nam kazal pot, po kateri naj hodimo. Hvala Ti, za vse duhovnike in katehete, ki so nam omogočili spoznati resnico – Jezusa Kristusa. Hvala za učitelje v šoli, ki so nam dali potrebnega znanja za življenje in nadaljnje šolanje. Hvala Jezus, za vse sošolce in prijatelje.

Obenem pa te tudi prosimo, dobri Bog, ohrani našo vero in jo pomnoži, da bo še bolj goreča in da bo še z večjo svetlobo razsvetljevala naše nove, še neprehojene poti. Pomagaj nam razumeti, da si Ti edina prava Pot, Resnica in Življenje.

Še posebej bi se ti rad zahvalil za dobre starše, ki so nam vedno na razpolago, nam pri vsem radi prisluhnejo, pomagajo in nas spodbujajo.

 

OBVESTILA

  • Z današnjo sv. mašo ob 10. uri zaključujemo letošnje veroučno leto. Otroci bodo prejeli spričevala. Tisti, ki jih ne boste prišli iskati danes jih lahko dobite v župnijski pisarni. S tem letom bosta, vsaj začasno, prenehali poučevati verouk v naši župniji ga. Helena Ipavec in ga. Leonarda Žvokelj. Za njuno dolgoletno delo se jima iskreno zahvaljujemo in želimo blagoslova pri nalogah in poslanstvih, ki jih bosta še opravljali v naši župniji in drugod. Prihodnje veroučno leto bomo pričeli z uvodnimi urami drugi teden v septembru. Urnik bo na razpolago v cerkvi in na internetu od 15. avgusta naprej.
  • Glasba z vrtov sv. Frančiška - Torek, 9. junij 2015, ob 18. uri MLADI GLASBENI BISERI Nagrajenci primorskih glasbenih šol na mednarodnih tekmovanjih v sodelovanju z ZPGŠ.
  • Večer za zakonce – četrtek 11. 6. ob 19. uri.
  • Romanje bolnikov in invalidov na Brezje bo v soboto 20. 6.. Odhod avtobusa iz avtobusne postaje Nova Gorica ob 7. uri, povratek okoli 18. ure. Na povratku bomo obiskali še sestre Karmeličanke v Sori in z njimi molili. Prispevek za romanje je 15 €. Prijavite se v zakristiji.
  • To so zadnja oznanila v letošnjem šolskem letu.

 

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI

ORATORIJ 2015

bo potekal od 6. do 11. julija na Kapeli. Pod naslovom HOČEM BITI SVET bomo spoznavali sv. Dominika Savia. Prijave in informacije na oratorij.nova.gorica@gmail.com ali na GSM 031 238 702 (Marko). Namenjen je otrokom starim od 5 do 13 let, starejši se nam lahko pridružijo kot animatorji.

STRUNJAN za otroke in mlade

Počitnice za otroke do 7. razreda bodo od 22. do 25. avgusta. Z otroci bodo animatorji in bo program prilagojen njim. Za birmance in mlade bo termin od 25. do 29. avgusta. Prijavnice so na razpolago.

MINISTRANTSKI duhovno-počitniški tabor

Potekal bo od 27. do 30. 7. v našem samostanu na Tromostovju v Ljubljani. Namenjen fantom. Prijave in informacije andraz.arko@ofm.si.

FRANČIŠKOV TABOR NA POTI

Peš romanje iz Ljubljane na Sveto Goro, od 17. do 22. 8. Prijave in informacije manjse.sestre@rkc.si. Tabor je namenjen mladim od zaključenega 9. razreda naprej. Z njimi bo hodil tudi p. Marjan Čuk.