3.5.2015 Oznanila

sobota, 9 Maj, 2015

TISTI, KI DAJE

»Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka ...«

Ta starodaven psalm je morda znan ravno zato, ker s takšnim navdušenjem oznanja srečo, ki jo čuti človek, ki ima Boga. Poje namreč, da mu to, da ima Boga, prinaša mir in gotovost, da mu to daje cilj v življenju in ga napol­njuje s pogumom, da se lahko spopada s sencami in z nasprotniki svojega življenja.

Res je, človek ne potrebuje nič drugega, samo to, da ve, da je njegov Bog poleg njega in ga varuje kot pastir svojo dragoceno ovco. Vse ostalo se reši, če v svojem živ­ljenju začutimo bližino, če začutimo ljubezen, ki ne po­stavlja pogojev, ki ne zaračunava, ki ne jemlje in izkori­šča, ampak daje. Vse, tudi največje skrbi ob tem postanejo majhne in rešljive.

To čuti človek, ki ima Boga. Zato je ključna stvar imeti v svojem življenju Boga. Imeti prostor zanj, slediti mu, živeti iz njega in njegove besede. To daje človeku življe­nje, to ga napravlja živega, rastočega, neustavljivega, pogumnega, veselega. Ker je Bog tisti, ki daje življenje. Ne tisti, ki jemlje, ampak ki daje življenje.

Morda tega v svojem življenju ne čutite? Brez zamere - če ne čutite, da Bog daje, ne pa jemlje, verjetno sledite napačnemu bogu. Življenje, ki ga daje Bog, je namreč življenje svobodnega, ne zatiranega; je življenje ljubljenega, ne izkoriščanega; je življenje popotnika, ne pote­puha; je življenje mladega, ne zastarelega; je življenje, ki se življenja in prihodnosti veseli, ne pa boji. Je preprosto - življenje. In Bog nam ga želi dati.

Marko Rijavec je duhovnik koprske škofije .

OBVESTILA

  • Glasba z vrtov sv. Frančiška – v torek, 5. 5. ob 20. uri. Nastopil bo mladinski pevski zbor Emil Komel iz Gorici.
  • ŠMARNICE – Za otroke bodo potekale vsak dan med tednom od ponedeljka do petka ob 17.45 do 18.15 v cerkvi, kjer bomo prebrali šmarnično branje, zapeli kakšno pesem in zapeli litanije Matere
  • Božje. Otroci, ki imajo verouk ob 17. uri bodo le tega podaljšali za 15 minut in se udeležili šmarnic in tisti, ki začnejo ob 18. uri bodo prišli 15 minut prej. Seveda povabljeni k šmarnicam vsak dan ne le na dan verouka.Za odrasle bomo prebirali šmarnično branje med mašo.
  • ŽPS – prva seja novega sveta bo v sredo 6. 5. ob 19.45.
  • Kateheza meseca – v četrtek ob 19.45. Naslov: Duhovnost od spodaj.
  • PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV bo v nedeljo 17. maja ob 10. uri. Na mizici so vabila s katerimi povabite tisti, ki letos praznujejo. Za praznovanje se prijavite do prihodnje nedelje. V sredo 13. 5. ob 19.45 bo skupna priprava na slovesnost za prijavljene.

RAZLAGA SIMBOLIKE KRSTNEGA KAMNA

Krstni kamen je namenjen krščevanju, zato podpira obred zakramenta svetega krsta in ga s svojo simboliko razlaga. S krstom smo s Kristusom združeni v podobnosti njegove smrti in odmremo staremu človeku. S Kristusom smo združeni tudi v podobnosti njegovega vstajenja, zato vstanemo prerojeni v novega človeka. Krst tako pomeni odmreti staremu vasezagledanemu in z grehom zaznamovanemu posamezniku in prerojen vstati kot ud, del Kristusovega telesa, odrešen človek, odločen za pot spreobrnjenja, ki ni več sam na tej poti ampak kot del skupnosti, ki skupaj obhaja evharistijo – spominja se in ponavzočuje Kristusovo trpljenje, smrt in vstajenje.

Krstni kamen, ki smo ga postavili za velikonočni čas na levo daritvenega oltarja v naši cerkvi je bil prvotno narejen za bolnišnično kapelo v Ljubljani. Po 2. svetovni vojni, ko oblast prepovedala versko dejavnost v javnih ustanovah, je bil prenesen v našo cerkev, ki je takrat postala župnija. Vsaka župnijska cerkev pa potrebuje krstni kamen, zato so ga postavili v cerkvi na hodnik pred zakristijo, kjer je še danes lesena omarica z vsem potrebnim za sveti krst.

Kamen je najverjetneje delo arhitekta Jožeta Plečnika. Njegovo simboliko bi lahko razložili takole: Podstavek je iz lesa, kot korenine, ki segajo globoko – les drevesa v raju in les križa. Na podstavku črn kamen simbol teme in zla, neodrešene zemlje, ki v sebi nosi vodo – zemeljsko prvino, simbolizira prerojenje v krstu. Ta voda je pokrita s pokrovom. Na dnu tega pokrova vstajajo simboli nebesnih znamenj – človek brez Kristusa se zateka h naravni religiji, razbiranju teh znamenj in branju horoskopa ali okultnemu. Nad znamenji je napis: On vas bo krstil s Sv. Duhom in z ognjem (Mt. 3,11). Pokrov je v obliki tiare (papeške krone) – simbolizira edinost in vesoljnost odrešenja v Kristusu. Na vrhu pokrova je križ. Vse stvarstvo in nebesnim znamenjem zapisani človek bo odrešen po križu in krstni kopeli prerojenja. 

p. Tomaž