31.5.2015 Oznanila

sobota, 30 Maj, 2015

PRAZNIK

SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN SVETE REŠNJE KRVI

Četrtek po nedelji Svete Trojice v katoliški Cerkvi praznujemo zapovedani slovesni praznik svetega Rešnjega telesa in svete Rešnje krvi, krajše telovo. Ker je veliki četr­tek, ko se Cerkev spominja ustanovitve zakramentov evha­ristije in mašniškega posvečenja, del velikonočnega tri­dnevja in je tedaj z vso resnostjo zazrta v spominjanje za­dnjih ur življenja in trpljenja Jezusa Kristusa, je praznova­nje svetega Rešnjega telesa in svete Rešnje krvi zamaknje­no v čas po veliki noči. Tako Cerkev od 13. stoletja dalje obhaja praznik v čast svetemu Rešnjemu telesu in sveti re­šnji krvi. Zanimivo je, da je pobudo za uvedbo praznika dala ženska. Najodličnejše mesto v zgodovini odrešenja pripada Jezusovi in naši materi Mariji; kakor se je poveli­čani Kristus najprej prikazal ženi, Mariji Magdaleni, tako je, na osnovi zasebnega razodetja, redovnici Julijani iz Lie­ga naročil, da naj vse stori za vpeljavo praznika.

V zvezi s praznovanjem svetega Rešnjega telesa so nastale nekatere liturgične in ljudske pobožnosti, kot so izpostavljanje Najsvetejšega, blagoslov z Najsvetejšim, procesija kot izpovedovanje vere v resnično Kristusovo navzočnost v evharistiji in druge. Procesija z Najsvetejšim v začetku ni bila sestavni del praznika, vendar so jo pone­kod imeli že v 13. stoletju. Obred praznične procesije z Najsvetejšim je bil določen z Rimskim obrednikom leta 1614, vendar je bila tukaj predvidena samo preprosta obli­ka sprevoda, pri katerem je duhovnik Sveto Rešnje telo izpostavil v češčenje in dal ob koncu blagoslov.

Zakrament svetega Rešnjega telesa in svete Rešnje krvi je Jezus postavil na veliki četrtek z namenom združiti vse ljudi vseh časov, da bi imeli večno življenje in da bi to najsvetejšo daritev opravljali v njegov spomin. Edino uži­vanje njegovega telesa in njegove krvi daje večno življenje. Tako je Jezus vse od zadnje večerje do danes, kjerkoli se opravlja daritev svete maše, resnično navzoč pod podoba­ma kruha in vina.

Praznik nas vabi k poglobljenemu razmi­šljanju in pogovoru z resničnim in živim Bogom, ki želi, da prihajamo k njemu in se mu izročimo.

Tudi danes je še kako potrebno praznovanje praznika svetega Rešnjega telesa in svete Rešnje krvi. Jezus je apos­tolom in s tem tudi nam obljubil, da bo z nami vse dni do konca sveta (prim. Mt 28,20) in da Cerkve ne bodo prema­gala vrata podzemlja (prim. Mt 16,18). Vero v to Jezusovo obljubo lahko kristjani obnavljamo in duhovno hranimo edino v stiku z navzočnostjo živega Jezusa Kristusa v sve­tem Rešnjem telesu in sveti Rešnji krvi. Morda bi bilo do­bro razmisliti o predlogu, da bi se verniki ob posebnih pri­ložnostih obhajali pod obema podobama Jezusovega tele­sa in krvi, da bi bili deležni njegove krvi in telesa v njegov spomin, kakor je to Jezus storil s svojimi učenci pri zadnji večerji.

Janez Oblonšek je mož in oče.

OBVESTILA

  • Glasba z vrtov sv. Frančiška - Torek, 26. maj 2015, ob 20. uri bo koncert Torek, 2. junij 2015, ob 20. uri ERIK JURJEVČIČ, evfonij TATJANA JERCOG, klavir 1. nagrada na državnem tekmovanju Temsig 2014 in CLAUDIA PANÃ, flavta (Švica) TADEJ HORVAT, klavir Zmagovalka 2. mednarodnega tekmovanja mladih pihalcev Emona 2013 
  • Praznika Sv. Rešnjega Telesa in Krvi – četrtek, 4. 6.. Praznik je slovesni in zapovedan zato se udeležimo sv. maše. Po maši bo evharistična procesija. Veroučenci bodo v procesiji sodelovali z nošenjem bander, ki so jih pripravili pri verouku.
  • Kateheza meseca – bo tokrat zaradi praznika izjemoma v petek 6.6. ob 19.45 Tema o Evharistiji.
  • Strunjan – Počitnice za otroke do 7. razreda bodo od 22. do 25. avgusta. Z otroci bodo animatorji in bo program prilagojen njim. Za birmance in mlade bo termin od 25. do 29. avgusta.  Prijavnice so na razpolago.
  • Romanje bolnikov in invalidov na Brezje bo v soboto 20. 6.. Odhod avtobusa iz avtobusne postaje Nova Gorica ob 7. uri, povratek okoli 18. ure. Prispevek za romanje je 15 €. Prijavite se v zakristiji.
  • Zaključek verouka – prihodnjo nedeljo se bomo Bogu zahvalili za preteklo šolsko leto pri maši ob 10. uri in veroučencem podelili spričevala. 
 
FESTIVAL DRUŽIN več na: http://www.festival-druzin.si/