3. ADVENTNA NEDELJA

Nedelja, 14 December, 2014

SPLOŠNA RAZLAGA BOŽIČNE OSEMDNEVNICE

Sklepno obdobje adventnega časa v katoliški Cerkvi začenjamo 17. decembra z božično osemdnevnico, ki predstavlja neposredno bogoslužno pripravo na božič. Bogoslužna priprava v obliki osemdnevnice vernikom želi približati hrepenenje in pričakovanje Gospodovega rojstva. Pomembno vlogo in slovesni ton v tem času pri bogoslužju dajejo posebne antifone, imenovane tudi O – odpevi, ki so odpevi pred Marijinim slavospevom Magnificat (prim. Lk 1,47–55). Antifone razlagajo prispodobe iz bogate svetopisemske simbolike, ki napoveduje Jezusovo rojstvo. Njihov namen je pospešiti in spodbuditi veselo pričakovanje. V osmih dneh se zvrstijo naslednje antifone, pri čemer se vsaka izmed njih začne z odpevom: O Modrost, O Gospod in Voditelj, O korenina Jesejeva, O ključ Davidov, O Vzhajajoči, O Kralj narodov ter O Emanuel.

Iz zgodovine razvoja bogoslužja vemo, da je rimski obred poznal le sedem O – antifon, medtem ko so druge Cerkve poznale podobne antifone in tudi več kot rimska Cerkev: devet ali celo dvanajst. Po tej različnosti se je kljub rimskim sedmim antifonam ustalil izraz novena kot priprava na praznik za razliko od octava, ki je osemdnevno praznovanje praznika.

Rimske O – antifone pripisujejo papežu Gregorju Velikemu (540–604 po Kr.) in tvorijo v akrostihu od zadaj naprej zanimivi besedi »ero cras«, (v bodoče bo … ali jutri bo …), izraz upanja, ki ga sedaj vsebuje antifona za zadnji dan devetdnevnice. Skratka, izraz novena ali devetdnevnica ima simbolni pomen. To je sveti čas pobožnega in veselega pričakovanja.

Pojma božična osemdnevnica ne smemo enačiti s pojmom božična osmina. Prva predstavlja neposredno pripravo na božič, druga pa je obdobje osmih dni, ki jih v bogoslužju obhajamo po božiču.

                                                  izr. prof. dr. Slavko Krajnc

 

OBVESTILA

  • Srečanje za starše prvoobhajancev – v ponedeljek ob 17. uri.
  • Zahvaljujem se birmancem obeh sredinih skupin za pripravo družinske maše.
  • Božična devetdnevnica – Z bogatejšim bogoslužjem in neposredno pripravo na praznik Jezusovega rojstva pričnemo v sredo, 17. 12.. Vsak dan pri večerni maši bomo prepevali naslednje speve: ob vstopu Kralja, ki prihaja, po berilu psalm, med darovanjem Glasovi angelski z višin in po obhajilu Marijin slavospev Moja duša poveličuje Gospoda z O-odpevom na začetku in na koncu. V času devetdnevnice ne bo rednega verouka razen v sredo, 17. 12.. Ste pa zato družine veroučencev povabljene k maši.
  • Večeri za zakonce – v četrtek, 18. 12., ob 19.45. Tema večera: Svoboda v odnosu.
  • Nabirka prihodnje nedelje je namenjena za potrebe škofije Koper.
  • Jaslično romanje – V soboto, 27. 12., se bomo odpravili v Staro Goro pri Čedadu, nato pa v Sutrio (IT), mestece številnih jaslic. Odhod avtobusa z avtobusne postaje Nova Gorica ob 8. uri in povratek okoli 17. ure. Malica iz popotne torbe, prijave sprejemamo v zakristiji.
  • Večer ob Božji besedi – bo v petek, 26. 12., četudi je praznik, ob 19.45.

 

+ akad. prof. dr. JOŽE TOPORIŠIČ

10. decembra 2014 je umrl akad. prof. dr. Jože Toporišič. Akad. Jože Toporišič je raziskal in uredil celotni jezikoslovni opus p. Stanislava Škrabca in tako omogočil, da je p. Škrabec kot jezikoslovec-slovenist dobil svoje zasluženo mesto v slovenskem jezikoslovju. Pogreb pokojnega bo na ljubljanskih Žalah v torek, 16. 12. ob 12. uri. Naj ga Vsemogočni sprejme v svoj mir in mu obilno poplača.

 

SPOKORNO BOGOSLUŽJE

 

ZA MLADE – sobota, 20. 12. ob 19.30. Z mladimi iz šempetrske župnije se bomo ob molitvi in petju pripravili na praznik Jezusovega rojstva s sveto spovedjo.

 

ZA ODRASLE – nedelja, 21. 12. ob 9.30. Priprava na spoved in možnost za spoved.