29.3.2015 Oznanila

sobota, 28 Marec, 2015

 

BESEDA ŠKOFA – NARAVA IMA SVOJE ZAKONE

              Bratje in sestre. Tako pravi latinski pregovor.         V zraku je čutiti ugovor in izgovor, da so protinaravna nagnjenja posledica in sad naravnega razvoja, kar pa je seveda v velikanski večini primerov brez prave podlage in zgrešeno. Protinaravna nagnjenja niso posledica in sad naravnega razvoja, temveč so povečini posledica in sad človeške napačne in zmotne vzgoje, takšnega in drugačnega mešanja in križanja in metanja obeh spolov v en koš in predvsem zgrešenega in brezsmiselnega boja za enakost: smo enakovredni in enakopravni in še marsikaj, nismo pa enaki! In zakaj bi bili? Mar ne drži več pregovor, da razlika mika?

           Vsi smo za enakopravnost in enakovrednost, vendar ne v tem smislu, da bomo zaradi lačnih na svetu zdaj ves svet potiskali v lakoto, temveč v smislu, da bomo zdaj ves svet nahranili z ustrezno hrano! Tudi z ustrezno duhovno hrano, za posameznika in za zakonsko zvezo, za moža in ženo in za očeta in mater, za starše in za otroke.

           Ne samo svetopisemska podoba človeka, ki je ustvarjen po Božji podobi, temveč tudi svetopisemska podoba zakonske zveze in družine, ki je ustvarjena po meri človeka, ima veliko večjo težo in vrednost, kakor ji jo običajno pripisujemo in priznavamo. In reko je treba varovati in čistiti pri izviru – tudi reko življenja pri njenem izviru, pri zakonski zvezi in družini.

 Jurij Bizjak, koprski škof

 

STROGI POST

Na veliki petek je strogi post, ki veže vse kristjane stare od 15 do 65 let. Na ta dan se smemo samo enkrat do sitega najesti in vzdržimo se mesa, kot na druge petke v postu. Vse to pa izraz sočutja do Jezusovega trpljenja.

 

OBVESTILA

  • Danes pričnemo zbirati vaše mašne namene za mesec maj.
  • Verouk v velikem tednu – za otroke od 1. do 6. razreda poteka po urniku;. 7. razredu in birmancem odpade. V tednu po veliki noči ni verouka.
  • Krizmena maša – na veliki četrtek je letos v cerkvi Kristusa Odrešenika ob 10. uri. Kdor more povabljen, da se je udeleži. Pri tej maši bodo posvečena sveta olja, ki jih bomo uporabljali za podeljevanje zakramentov skozi vse leto.
  • Nabirke v velikem tednu: nabirka velikega četrtka je namenjena za potrebe župnijske Karitas. Nabirka za božji grob – nabirka velikega petka se odda preko Komisariata za Sveto deželo za vzdrževanje kristjanov v Sveti deželi.
  • Birma v naši župniji bo na soboto pred nedeljo Božjega usmiljenja ob 15. uri. Srečanje birmancev, staršev in botrov s škofom bo v četrtek 9. 4. ob 18. uri. Ob 19. uri škofova maša, nato vaja za potek obreda birme.
  • Maša v domu za ostarele bo na velikonočni ponedeljek ob 15. uri. Sodeluje Župnijska Karitas in novogoriški skavti.

 

SPOVEDOVANJE V VELIKEM TEDNU

Prav je, da vsak kristjan pred Veliko nočjo, našim največjim praznikom pristopi k zakramentu sv. spovedi. S dejanjem na zakramentalen način vstane s Kristusom, ko se odpove grehu in znova zaživi svobodo božjega otroka. To je njegova osebna Velika noč, ko vstane v novo življenje. Zaradi tega, bo naše skupno obhajanje bolj ubrano in lepše.

Spovedovali bomo vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 12. in od 15. do 19. ure. Le na veliki četrtek dopoldan ne bomo spovedovali.

 

BOGOSLUŽJA V VELIKEM TEDNU

Veliki četrtek: - hvalnice in križev pot ob 7. uri zjutraj, sveta maša ob 19. uri.

Veliki petek: - hvalnice in križev pot ob 7. uri, obredi ob 19. uri.

Velika sobota: -  hvalnice in križev pot ob 7. uri, velikonočna vigilija ob 19. uri.

Velika noč: Vstajenjska procesija in maša ob 6. uri. Maše ob 8., 10., in 18. uri.

Velikonočni ponedeljek: maše po nedeljskem razporedu.

 

BLAGOSLOVI JEDIL

Blagoslovi jedil bodo letos ob 14. uri, 15.30. in ob 17. uri. Razporedili smo jih na uro in pol zato, da bo na parkirišču manj gneče ob prihodih in odhodih.