22.2.2015

sobota, 21 Februar, 2015

POST – POKLONJEN, DA BI BILI MOČNEJŠI

Prejšnji teden smo razmišljali o pomenu posta, kot načina krepitve naše temeljne poklicanosti: to je, živeti na polno in postati svet, spreminjati se v božjo podobo v meni samem.

Danes pa razmišljajmo o tem, kako je tvoj post lahko poklonjen nekomu ali usmerjen za nek namen. Na primer: nekdo teče za lastno veselje in rekreacijo, sčasoma pa se čuti dovolj pripravljenega, da bi pretekel maraton. S tem namenom trenira še več. Tako svoj tek posveti želji, da doseže zastavljeni cilj. V pripravah se spozna z ljudmi, ki imajo isti namen in isti cilj. Drug drugega spodbujajo, so močnejši, ne meneč se za to, kdo bo zmagal na tekmi.

Podobno je tudi v duhovnem življenju. Zgled za to je kraljica Estera. Ko je Judom v Suzi grozil genocid, ker so molili svojega Boga in ne kralja, se je postila in veliko Judov z njo. Post ji je bil v pomoč, da si je upala stopiti pred kralja s prošnjo, da bi v njegovih očeh našla usmiljenje, rešila življenje sebi in svojemu ljudstvu.

Tudi mi lahko svoja postna prizadevanja namenimo za blagoslov in rast dobrega med nami. Namenov in razlogov imamo veliko. Eden izmed njih je tudi prošnja za našo župnijo. Za vse, ki so mlačni in omagujejo v verskem življenju zaradi vplivov družbe. V širšem, slovenskem prostoru prosimo za zaščito družine, saj smo ravno v času sprejemanja zakonodaje, ki omogoča njeno razvrednotenje. Svetovni molitveni namen pa je prošnja za mir, ki je čedalje bolj ogrožen s strani islamske države.

Namenov je lahko še več. Vedno pa velja Jezusova obljuba: "Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih." Tako naj nas naše postno prizadevanje krepi, da bi lahko odločno vztrajali in ohranili vero za čas, ko bo to težje kot danes.                                                      p. Tomaž


OBVESTILA

  • Danes pričnemo sprejemati vaše mašne namene za mesec april.
  • Prihodnja nedelja je kvatrna, nabirka te nedelje je namenjena za potrebe škofije.
  • Večer ob božji besedi – četrtek, 26. 2. ob 19.45. Prebirali bomo odlomek o Jezusovih skušnjavah v puščavi.
  • Ogenj v meni – srečanje za birmance, v nedeljo 1. marca. Pričnemo ob 17.30 s pripravo na sv. mašo, po njej sledi tematski večer.
  • Postni večeri v Grgarju - 4., 11., 18. in 25. marec 2015 ob 20. uri. V dvorani Krajevne skupnosti Grgar bodo potekali postni večeri pod naslovom POTI ODPUŠČANJA krivic, zamer, sovraštva... do svobodne ljubezni. Voditelji večerov: s. Mateja Kraševec, s. Tatjana Lukner, p. Marjan Čuk.

IZBOR ČLANOV ŽPS

Izbor bo potekal prihodnjo nedeljo, 1. marca. Danes je na panojih lista s predlaganimi kandidati. Na listo smo uvrstili tiste, katerih imena ste napisali na listke in jih oddali v nabiralnik. Poleg njih so tudi tisti, ki jih je predlagal župnijski svet in so se z izborom strinjali. To pomeni, da so pripravljeni prevzeti to nalogo, če bodo izvoljeni. Ker je prihodnja nedelja še počitniška, bo možno oddati svojo odločitev tudi v nedeljo 8. marca.

Sestava ŽPS

Župnijski svet bodo sestavljali naslednji člani:

  • po službi (poleg župnika in kaplana) predstavnik pevcev, mladine, župnijske Karitas in katehistinj,
  • 4 člani gospodarskega sveta (eden je njihov predstavnik),
  • 8 do 12 predlaganih članov po vašem izboru,
  • do 5 članov imenovanih s strani župnika (imenovani po potrebi).

Tako bo v novo imenovanem župnijskem svetu 19 članov skupaj z župnikom in kaplanom.

 

Svoje predstavnike boste izbrali tako, da boste na lističu obkrožili tri imena kandidatov.