19.4.2015 Oznanila

petek, 17 April, 2015

 

»VI STE PRIČE TEH REČI«

Vstopamo v teden molitve za duhovne poklice, torej molitve za mlade, da bi resnično postali Kristusove priče in s tem posvečeni. Na tisti poti, na katero jih kliče Bog.

Priča pa je lahko samo nekdo, ki je nekaj videl, slišal, otipal, okusil, torej nekdo, ki je bil del dogajanja.

Vsi smo del teh velikonočnih dogodkov! V življenju vsakega od nas se je zgodila vsaj ena velika noč. Situacija, zapisana smrti, v katero je vstopil Vstali in spremenil vse. Situacija Petka, ki se pretvori v Jutro.

Potrebno se je spominjati teh reči! Spominjati časa, ko smo tudi mi kakor zmedeni in prestrašeni učenci do¬živeli nepričakovan vstop milosti, vstop Vstalega in je srce zaznalo ta veliki: »Mir vam bodi!«

Tudi nam je potrebno odprtje uma, da bi doumeli Pisma, odprtje oči, da bi v svojem dosedanjem življenju brali ne več le skupek bolj ali manj razumljivih dogodkov, ampak evangelij. Tisti evangelij, ki ga Bog 'piše' z vsakim od nas. Da bi bil oznanjen mnogim. Ta evangelij pa se tudi pri nas začenja »v Jeruzalemu«. V kraju, kjer je stičišče križa, človeško nemogočih situacij in Njegove veličine. Povsod tam, kjer smo doživeli konkretnost otipljivega Boga. Tistega, ki poje ribo!

Spominjanje tega, kar je Gospod za nas že storil, nas dela avtentične priče, ki lahko z jezikom svojega življenja izrečejo: »Poznam ga«, Boga Abrahamov in Izakov in Jakobov, Boga živih, Boga, začetnika življenja!

Usmrčenega, da bi nas srečal v grobu, obujenega, da bi z njim odšli ne le v ta teden, temveč v sleherni dan svojega življenja kot živi in ne mrtvi kristjani. Kot zrve priče teh velikih dogodkov!

Anja Kastelic je ustanoviteljica Centra Chiara, centra za pomoč posameznikom, parom ali nosečnicam v stiski.

PasIS – pastoralno informacijski sistem

V cerkvi na slovenskem je že 8 let v pripravi računalniški program PasIS (pastoralni informacijski sistem). Program bo omogočal vodenje župnijske pisarne preko računalnika na osnovi skupne baze podatkov. Tako bo vodenje matičnih knjig (krstna, poročna, pogrebna knjiga) poenostavljeno in elektronsko. Tudi vsa dovoljenja (npr. dovoljenje za krst drugod, dovoljenje o sposobnosti za botra, za sklenitev zakonske zveze…) bodo elektronska. Za vzpostavitev potrebne baze podatkov boste naprošeni, da izpolnite »Družinsko kartoteko«, ki je osnova za delovanje sistema. Baza podatkov, se bo pričela graditi s tistimi družinami s katerimi ima župnija največ »pisarniškega« dela – prosilci za zakramente. Kasneje pa tudi z ostalimi. Do septembra si želimo v sistem vnesti družine veroučencev.

 

OBVESTILA

  • Prihodnjo nedeljo pričnemo zbirati mašne namene za mesec junij.
  • Večer ob božji besedi – četrtek, 23. 4. ob 19.45. Premišljevali bomo ob liku apostola Petra po vstajenju: »Peter, ali me ljubiš?«(Jn 21,15-25)
  • Priprava na zakon – termin v maju prične 17. 5. ob 19. uri na Kapeli. Potrebna je predhodna prijava na: http://www.dcsg.si/priprava-na-zakon, ali priprava.zakon.ng@gmail.com, ali gsm 051 614 912.
  • Priprava na krst – termin v maju prične v sredo, 6. 5. ob 20. uri v župniji Nova Gorica – Kristusa Odrešenika. Prijava ni potrebna.
  • Romanje na kraj mučeniške smrti bogoslovca Emila Keteja je v nedeljo 26. 4. Romanje pričnemo ob 15.00 pri gostilni Olga na Vitovljah. Od tu do kraja smrti bomo molili križev pot. Ob 16.00 bo na kraju smrti sveta maša, ki jo oblikuje župnija Šempeter. Letos namreč obhajamo 71 leto njegove mučeniške smrti. Naj nam izprosi novih duhovnih poklicev.
  • FESTIVAL DRUŽIN  - več informacij najdete na spletu http://www.festival-druzin.si/